Praca

Grupa Adamed jest obecna na rynku leków nowej generacji dla wielu grup terapeutycznych. Jesteśmy jedyną firmą z kapitałem polskim, dla której priorytetem są badania nad innowacyjnymi terapiami na choroby cywilizacyjne. Intensywnie rozwijamy działy badawczo-naukowe, w których do tej pory opracowano blisko 50 patentów na własne formuły leków.
Otwartość i Innowacyjność, Wzajemny Szacunek, Jakość oraz Doskonałość Operacyjna to wartości, którymi kierujemy się w codziennej pracy.”

 

Znajdź ofertę pracy dla siebie!


SPECJALISTA DS. FORMULACJI

Specjalista ds. Formulacji
Miejsce pracy: Pieńków k. Warszawy


Do obowiązków nowozatrudnionej osoby będzie należało:

 • Projektowanie i rozwój stałych postaci leku. 
 • Prowadzenie procesu rozwoju postaci leku do etapu transferu technologii.
 • Tworzenie dokumentacji badawczej i technologicznej.
 • Współtworzenie opisu zgłoszeń patentowych i publikacji.
 • Współtworzenie i aktualizacja dokumentacji rejestracyjnej.

Od kandydatów oczekujemy:

 • Wykształcenia wyższego, preferowane: farmaceutyczne, chemiczne, biologiczne.
 • Znajomości języka angielskiego w stopniu umożliwiającym komunikację, korzystanie z literatury specjalistycznej oraz tworzenie dokumentacji rejestracyjnej.
 • Minimum 3 letniego doświadczenia w pracy na stanowisku specjalisty, technologa w dziale badawczym lub produkcyjnym w firmie z branży farmaceutycznej lub tytuł doktora uzyskany na kierunku farmaceutycznym, chemicznym lub pokrewnym związany z badaniami nad rozwojem formulacji/technologii stałych, doustnych postaci leków.
 • Doświadczenia w opracowywaniu stałych, doustnych postaci leku, w tym umiejętność projektowania składu leków. Umiejętność badania i oceny sytuacji patentowej dla wskazanych kompozycji farmaceutycznych oraz umiejętność korzystania z narzędzi statystycznych będą dodatkowymi atutami.
 • Znajomości nowoczesnych technologii wytwarzania postaci leku.
 • Umiejętności pracy w zespole.
 • Dyspozycyjności i kreatywności.
 • Dbałości o jakość wykonywanej pracy.
 • Zdolności organizacyjnych.


Oferujemy:

 • Pracę pełną pasjonujących wyzwań, dającą szansę uczestniczenia w rozwoju, w szybko rozwijającej się firmie farmaceutycznej;
 • Stały rozwój zawodowy w ramach ścieżki kariery;
 • Podnoszenie kwalifikacji w ramach szkoleń wewnętrznych i zewnętrznych;
 • Przyjazną atmosferę pracy, zaangażowany zespół pracowników;
 • Atrakcyjne warunki zatrudnienia.


Wszystkich zainteresowanych prosimy o wysłanie aplikacji (CV oraz list motywacyjny)  na adres: rekrutacja.pabianice@adamed.com.pl lub klikając APLIKUJ ONLINE na górze podstrony Praca.

Prosimy o umieszczenie w temacie wiadomości: Formulacja/Pieńków

W ofercie prosimy o zawarcie poniższej klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, przez spółki wchodzące w skład Grupy ADAMED* dla potrzeb obecnego i przyszłych procesów rekrutacji.

* Aktualny wykaz spółek wchodzących w skład Grupy ADAMED:

Adamed Sp. z o.o., Pieńków 149, 05-152 Czosnów,
Adamed Consumer Healthcare S.A., Pieńków 149, 05-152 Czosnów,
Pabianickie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A., ul. Marszałka J. Piłsudskiego 5, 95-200 Pabianice
Zakład Farmaceutyczny Adamed PHARMA S. A., ul. Szkolna 33, 95-054 Ksawerów

Spółki wchodzące w skład Grupy Adamed są  administratorem danych osobowych pozyskanych w procesie rekrutacji. Podanie danych jest dobrowolne, przysługuje Pani/Panu prawo wglądu do treści danych oraz ich poprawiania.

Zastrzegamy sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

 


SPECJALISTA DS.KONTROLI JAKOŚCI

Specjalista ds. Kontroli Jakości
Miejsce pracy: Pabianice

Do obowiązków nowozatrudnionej osoby będzie należało:

 • Wykonywanie badań produktów leczniczych zgodnie z obowiązującymi procedurami przy zastosowaniu klasycznych i instrumentalnych metod analitycznych,
 • Sprawdzanie i weryfikacja dokumentacji analitycznej.

Od kandydatów oczekujemy:

 • Wykształcenia wyższego, preferowane: chemiczne, farmaceutyczne,
 • Minimum 6 miesięczna samodzielna praktyka w wykonywaniu analiz przy użyciu aparatury HPLC
 • Znajomości instrumentalnych metod analitycznych (HPLC, potencjometrycznych, spektrofotometrycznych),
 • Wiedzy z zakresu walidacji i transferu metod analitycznych,
 • Znajomości języka angielskiego na poziomie zaawansowanym - pracy w oparciu o dokumentację chemiczną w języku angielskim,
 • Wiedzy z zakresu chemii analitycznej i ogólnej,
 • Znajomości zasad GLP oraz BHP obowiązujących w laboratorium,
 • Umiejętności stosowania metod statystycznych,
 • Znajomości programów Word i Excel,
 • Znajomości właściwości fizyko-chemicznych substancji niebezpiecznych w laboratoriach,
 • Zdolności do analitycznego myślenia, 
 • Odporności na stres, 
 • Kreatywności, dyspozycyjności, umiejętności pracy w zespole, 
 • Terminowości, skrupulatność.

 

Oferujemy:

 • Pracę pełną pasjonujących wyzwań, dającą szansę uczestniczenia w rozwoju w szybko rozwijającej się firmie farmaceutycznej,
 • Podnoszenie kwalifikacji w ramach szkoleń wewnętrznych i zewnętrznych,
 • Przyjazną atmosferę pracy, zaangażowany zespół pracowników,
 • Atrakcyjne warunki zatrudnienia,

Wszystkich zainteresowanych prosimy o wysłanie aplikacji (CV) na adres: 
rekrutacja.pabianice@adamed.com.pl

Prosimy o umieszczenie w temacie wiadomości: Spec. ds. KJ
W ofercie prosimy o zawarcie poniższej klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, przez spółki wchodzące w skład Grupy ADAMED* dla potrzeb obecnego i przyszłych procesów rekrutacji . 

* Aktualny wykaz spółek wchodzących w skład Grupy ADAMED:
Adamed Sp. z o.o., Pieńków 149, 05-152 Czosnów,
Adamed Consumer Healthcare S.A., Pieńków 149, 05-152 Czosnów,
Pabianickie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A., ul. Marszałka J. Piłsudskiego 5, 95-200 Pabianice
Zakład Farmaceutyczny Adamed PHARMA S. A., ul. Szkolna 33, 95-054 Ksawerów

Spółki wchodzące w skład Grupy Adamed są  administratorem danych osobowych pozyskanych w procesie rekrutacji. Podanie danych jest dobrowolne, przysługuje Pani/Panu prawo wglądu do treści danych oraz ich poprawiania.

Zastrzegamy sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

 


KSIĘGOWY/KSIĘGOWA W DZIALE ROZLICZEŃ FINANSOWYCH

Księgowy/Księgowa w dziale rozliczeń finansowych
Miejsce pracy: Pabianice

Do obowiązków nowozatrudnionej osoby będzie należało:

 • Analiza należności i zobowiązań.
 • Prowadzenie rejestrów walutowych.
 • Ewidencja księgowa ubezpieczeń majątkowych.
 • Rozliczanie i księgowanie podróży służbowych.
 • Zarządzanie kartoteką dostawców.
 • Rozrachunki z pracownikami.
 • Uzgadnianie ZFŚS.
 • Sprawozdania kwartalne do NBP

Od kandydatów oczekujemy:

 • Wykształcenia wyższego ekonomicznego o profilu rachunkowości.
 • Znajomości i umiejętności zastosowanie przepisów z zakresu rachunkowości.
 • Znajomości pakietu MS Office na poziomie średniozaawansowanym.
 • Znajomości języka angielskiego na poziomie komunikatywnym.
 • Mile widziana znajomość języka rosyjskiego.
 • Zdolności analitycznego myślenia.
 • Nastawienia na jakość i terminowość wykonywanych zadań.
 • Umiejętność pracy w zespole.

Oferujemy:

 • Pracę pełną pasjonujących wyzwań.
 • Samodzielność i odpowiedzialność w realizacji zadań.
 • Możliwość rozwoju zawodowego, zdobycia nowej wiedzy i umiejętności.
 • Atrakcyjny system motywacyjny.
 • Miłą atmosferę pracy w dynamicznym zespole.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o wysłanie aplikacji (CV oraz list motywacyjny) na adres: rekrutacja.pabianice@adamed.com.pl

Prosimy o umieszczenie w temacie wiadomości: Księgowy/Księgowa-rf

W ofercie prosimy o zawarcie poniższej klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, przez spółki wchodzące w skład Grupy ADAMED* dla potrzeb obecnego i przyszłych procesów rekrutacji . 

* Aktualny wykaz spółek wchodzących w skład Grupy ADAMED:
Adamed Sp. z o.o., Pieńków 149, 05-152 Czosnów,
Adamed Consumer Healthcare S.A., Pieńków 149, 05-152 Czosnów,
Pabianickie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A., ul. Marszałka J. Piłsudskiego 5, 95-200 Pabianice
Zakład Farmaceutyczny Adamed PHARMA S. A., ul. Szkolna 33, 95-054 Ksawerów

Spółki wchodzące w skład Grupy Adamed są  administratorem danych osobowych pozyskanych w procesie rekrutacji. Podanie danych jest dobrowolne, przysługuje Pani/Panu prawo wglądu do treści danych oraz ich poprawiania.

Zastrzegamy sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami. 


SPECJALISTA DS. WALIDACJI

Specjalista ds. Walidacji
Miejsce pracy: Pabianice

Do obowiązków nowozatrudnionej osoby będzie należało:

 • Opracowywanie analizy ryzyka dla procesów produkcyjnych i sposobu czyszczenia;
 • Opracowywanie dokumentacji walidacyjnej w postaci protokołów i raportów walidacyjnych;
 • Opracowywanie testów walidacyjnych;
 • Rejestracja wyników, opracowywanie analizy statystycznej procesu produkcyjnego;
 • Opracowywanie raportów z przeprowadzonych prac walidacyjnych również w języku angielskim;
 • Opracowywanie części walidacyjnej dokumentacji rejestracyjnej w języku angielskim. 

Od kandydatów oczekujemy:

 • Wykształcenia wyższego (chemiczne lub farmaceutyczne);
 • Doświadczenia w pracy w przemyśle farmaceutycznym w działach zapewnienia jakości, kontroli jakości lub produkcji;
 • Znajomości systemu jakości GMP lub HACCP;
 • Książeczki do celów sanitarno-epidemiologicznych;
 • Znajomości języka angielskiego w stopniu co najmniej średnim;
 • Znajomości podstaw statystyki matematycznej;
 • Umiejętności pracy w zespole;
 • Zaangażowania, otwartości i zdyscyplinowania.

Oferujemy:

 • Pracę pełną pasjonujących wyzwań, dającą szansę uczestniczenia w rozwoju innowacyjnego biznesu,
 • Możliwość rozwoju zawodowego, zdobycia nowej wiedzy i umiejętności,
 • Umowę o pracę oraz pakiet świadczeń dodatkowych zgodnie z przyjętą polityką w Grupie Adamed, 
 • Inspirującą atmosferę pracy w dynamicznym zespole.


Wszystkich zainteresowanych prosimy o wysłanie aplikacji (CV oraz list motywacyjny) na adres:  rekrutacja.pabianice@adamed.com.pl
Prosimy o umieszczenie w temacie wiadomości: Spec.ds.walidacji 

Zastrzegamy sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

W ofercie prosimy o zawarcie poniższej klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, przez spółki wchodzące w skład Grupy ADAMED* dla potrzeb obecnego i przyszłych procesów rekrutacji . 

* Aktualny wykaz spółek wchodzących w skład Grupy ADAMED:
Adamed Sp. z o.o., Pieńków 149, 05-152 Czosnów,
Adamed Consumer Healthcare S.A., Pieńków 149, 05-152 Czosnów,
Pabianickie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A., ul. Marszałka J. Piłsudskiego 5, 95-200 Pabianice
Zakład Farmaceutyczny Adamed PHARMA S. A., ul. Szkolna 33, 95-054 Ksawerów

Spółki wchodzące w skład Grupy Adamed są  administratorem danych osobowych pozyskanych w procesie rekrutacji. Podanie danych jest dobrowolne, przysługuje Pani/Panu prawo wglądu do treści danych oraz ich poprawiania. 


SPECJALISTA DS. INFORMACJI MEDYCZNEJ

Specjalista ds. Informacji Medycznej
Miejsce pracy: Pieńków

Do obowiązków nowozatrudnionej osoby będzie należało:

 • Przeprowadzanie szkoleń medycznych Konsultantów Medycznych;
 • Weryfikacja medyczna materiałów promocyjnych, również pod kątem zgodności       z Prawem Farmaceutycznym;
 • Konsultacje medyczne z pracownikami Działów Marketingu i Sprzedaży;
 • Wyszukiwanie badań klinicznych według zapotrzebowania działów współpracujących;
 • Odpowiedzi na merytoryczne pytania pacjentów, lekarzy i farmaceutów.

Od kandydatów oczekujemy:

 • Wykształcenia wyższego: ukończony Wydział Lekarski UM (preferowany) lub Farmaceutyczny UM;
 • Znajomości terminologii EBM;
 • Znajomości języka angielskiego na poziomie komunikatywnym oraz znajomości angielskiej terminologii medycznej;
 • Umiejętności korzystania z medycznych baz danych;
 • Umiejętności prowadzenia prezentacji;
 • Komunikatywności; 
 • Dokładności, skrupulatności i dociekliwości;
 • Znajomości pakietu Office;
 • Prawa jazdy kat. B;
 • Doświadczenie na podobnym stanowisku będzie dodatkowym atutem.

Oferujemy:

 • Pracę pełną pasjonujących wyzwań, dającą szansę uczestniczenia w rozwoju innowacyjnego biznesu,
 • Możliwość rozwoju zawodowego, zdobycia nowej wiedzy i umiejętności,
 • Umowę o pracę oraz pakiet świadczeń dodatkowych zgodnie z przyjętą polityką w Grupie Adamed, 
 • Inspirującą atmosferę pracy w dynamicznym zespole.


Wszystkich zainteresowanych prosimy o wysłanie aplikacji (CV oraz list motywacyjny) za pomocą formularza:

 Aplikuj

Prosimy o umieszczenie w temacie wiadomości: Spec.ds.Informacji Medycznej 

Zastrzegamy sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

W ofercie prosimy o zawarcie poniższej klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, przez spółki wchodzące w skład Grupy ADAMED* dla potrzeb obecnego i przyszłych procesów rekrutacji . 

* Aktualny wykaz spółek wchodzących w skład Grupy ADAMED:
Adamed Sp. z o.o., Pieńków 149, 05-152 Czosnów,
Adamed Consumer Healthcare S.A., Pieńków 149, 05-152 Czosnów,
Pabianickie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A., ul. Marszałka J. Piłsudskiego 5, 95-200 Pabianice
Zakład Farmaceutyczny Adamed PHARMA S. A., ul. Szkolna 33, 95-054 Ksawerów


Spółki wchodzące w skład Grupy Adamed są  administratorem danych osobowych pozyskanych w procesie rekrutacji. Podanie danych jest dobrowolne, przysługuje Pani/Panu prawo wglądu do treści danych oraz ich poprawiania.


SPECJALISTA DS. ZAKUPÓW R&D

Specjalista ds. Zakupów
Miejsce pracy: Pieńków

Do obowiązków nowozatrudnionej osoby będzie należało:

 • Prowadzenie postępowań przetargowych dotyczących zakupów w obszarze R&D.
 • Tworzenie zapytań ofertowych.
 • Prowadzenie negocjacji z firmami zewnętrznymi.
 • Administrowanie i archiwizowanie dokumentacji, sporządzanie raportów i analiz.
 • Uczestnictwo w targach.
 • Realizowanie polityki zakupowej firmy: analiza i optymalizacja kosztów zakupu, wyszukiwanie i dobór dostawców.

Od kandydatów oczekujemy:

 • Wykształcenie wyższe farmaceutyczne lub chemiczne
 • Dobrej znajomości j. angielskiego w mowie i piśmie.
 • Doświadczenia w pracy w firmie z branży farmaceutycznej.
 • Wysoko rozwiniętych umiejętności komunikacji i współpracy w zespole,
 • Kreatywności, energiczności, dynamiki w działaniu.
 • Umiejętności analitycznych.
 • Dyspozycyjności.
 • Umiejętności podejmowania decyzji i odporności na stres.

Oferujemy:

 • Umowa na zastępstwo na okres minimum rok z możliwością przedłużenia po pozytywnej ocenie pracy,
 • Pracę pełną pasjonujących wyzwań, dającą szansę uczestniczenia w rozwoju innowacyjnego biznesu,
 • Możliwość rozwoju zawodowego, zdobycia nowej wiedzy i umiejętności,
 • Umowę o pracę oraz pakiet świadczeń dodatkowych zgodnie z przyjętą polityką w Grupie Adamed, 
 • Inspirującą atmosferę pracy w dynamicznym zespole.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o wysłanie aplikacji (CV oraz list motywacyjny) poprzez formularz:

APLIKUJ

Prosimy o umieszczenie w temacie wiadomości:  Spec.ds.zakupów R&D

Zastrzegamy sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

W ofercie prosimy o zawarcie poniższej klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, przez spółki wchodzące w skład Grupy ADAMED* dla potrzeb obecnego i przyszłych procesów rekrutacji . 

* Aktualny wykaz spółek wchodzących w skład Grupy ADAMED:
Adamed Sp. z o.o., Pieńków 149, 05-152 Czosnów,
Adamed Consumer Healthcare S.A., Pieńków 149, 05-152 Czosnów,
Pabianickie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A., ul. Marszałka J. Piłsudskiego 5, 95-200 Pabianice
Zakład Farmaceutyczny Adamed PHARMA S. A., ul. Szkolna 33, 95-054 Ksawerów

Spółki wchodzące w skład Grupy Adamed są  administratorem danych osobowych pozyskanych w procesie rekrutacji. Podanie danych jest dobrowolne, przysługuje Pani/Panu prawo wglądu do treści danych oraz ich poprawiania.


AUTOMATYK Pabianice

Automatyk
Miejsce pracy: Pabianice

Do obowiązków nowozatrudnionej osoby będzie należało:

 • Diagnostyka, naprawy i utrzymanie w należytym porządku układów automatyki przemysłowej urządzeń produkcyjnych i okołoprodukcyjnych;
 • Diagnostyka i naprawy układów elektronicznych;
 • Diagnostyka sterowników PLC;
 • Tworzenie i archiwizacja dokumentacji technicznej.

Od kandydatów oczekujemy:

 • Minimum wykształcenia średniego o profilu technicznym, np. technikum elektroniczne; 
 • Znajomości zasad działania urządzeń automatyki przemysłowej;
 • Podstawowej znajomości pracy falowników;
 • Znajomości pracy i zasad działania sterowników PLC Siemens, Omron;
 • Umiejętności czytania dokumentacji technicznej, schematów elektrycznych i elektronicznych;
 • Znajomości języka angielskiego na poziome umożliwiającym komunikację i czytanie dokumentacji technicznej;
 • Umiejętność obsługi pakietu MS Office;
 • Sumienności, skrupulatności i dociekliwości;
 • Umiejętności pracy w zespole;
 • Umiejętność pracy pod presją czasu.


Mile widziane:

 • Wiedza z zakresu mechaniki maszyn;
 • Umiejętność tworzenia i analizy kodu dla sterowników Siemens;
 • Znajomość elektroniki,  umiejętność przeprowadzania samodzielnych napraw na poziomie elementów dyskretnych;
 • Znajomość programowania w języku C.


Oferujemy:
Pracę pełną pasjonujących wyzwań, dającą szansę uczestniczenia w rozwoju innowacyjnego biznesu;
Możliwość rozwoju zawodowego, zdobycia nowej wiedzy i umiejętności;
Umowę o pracę oraz pakiet świadczeń dodatkowych zgodnie z przyjętą polityką w Grupie Adamed; 
Inspirującą atmosferę pracy w dynamicznym zespole.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o wysłanie aplikacji (CV oraz list motywacyjny) na adres: 
rekrutacja.pabianice@adamed.com.pl

Prosimy o umieszczenie w temacie wiadomości: AUTOMATYK 

Zastrzegamy sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

W ofercie prosimy o zawarcie poniższej klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, przez spółki wchodzące w skład Grupy ADAMED* dla potrzeb obecnego i przyszłych procesów rekrutacji . 
* Aktualny wykaz spółek wchodzących w skład Grupy ADAMED:
Adamed Sp. z o.o., Pieńków 149, 05-152 Czosnów,
Adamed Consumer Healthcare S.A., Pieńków 149, 05-152 Czosnów,
Pabianickie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A., ul. Marszałka J. Piłsudskiego 5, 95-200 Pabianice
Zakład Farmaceutyczny Adamed PHARMA S. A., ul. Szkolna 33, 95-054 Ksawerów


Spółki wchodzące w skład Grupy Adamed są  administratorem danych osobowych pozyskanych w procesie rekrutacji. Podanie danych jest dobrowolne, przysługuje Pani/Panu prawo wglądu do treści danych oraz ich poprawiania.


SPECJALISTA DS. INFRASTRUKTURY I BEZPIECZEŃSTWA IT

Specjalista ds. Infrastruktury i Bezpieczeństwa IT

Miejsce pracy: Pieńków

Do obowiązków nowozatrudnionej osoby będzie należało:

 • Zarządzanie centralnym systemem wykonywania kopii bezpieczeństwa danych elektronicznych,
 • Współtworzenie i zarządzanie planami ciągłości działania i odtwarzania po awarii,
 • Tworzenie polityk, procedur, zasad i instrukcji związanych z wyżej wymienionymi aspektami,
 • Współpraca z dostawcami usług IT,
 • Współpraca z grupami wspierającymi utrzymanie systemów informatycznych,
 • Bieżące dokumentowanie i raportowanie postępu w realizacji zadań,
 • Dbanie o wysoką jakość usług.

 

 

Od kandydatów oczekujemy:

 • Praktycznej wiedzy i minimum 2-letniego doświadczenia w pracy z systemem Symantec NetBackup obejmującego instalowanie, konfigurowanie, optymalizowanie i bieżące monitorowanie systemu,
 • Umiejętności wykorzystywania Activity Monitora, raportów i OpsCenter do monitorowania aktywności NetBackup,
 • Wiedzy i doświadczenia związanego z zarządzaniem procesami Disaster Recovery  i Business Continuity Management,
 • Praktycznej znajomości systemu Symantec EnterpriseVault,
 • Umiejętności zarządzania bibliotekami taśmowymi i macierzami wykorzystywanymi pod potrzeby backupu,
 • Znajomości języka angielskiego w stopniu umożliwiającym czytanie dokumentacji technicznej/prowadzenie korespondencji mailowej oraz komunikację z anglojęzycznym suportem,
 • Certyfikatów potwierdzających posiadaną wiedzę,
 • Znajomości branży informatycznej,  technologii informatycznych , trendów IT,
 • Prawa jazdy kat B.
 • Cechy osobowości:
 • Umiejętność pracy w zespole,
 • Dobra organizacja pracy,
 • Umiejętności precyzyjnego formułowania informacji,
 • Zdolności analityczne,
 • Dokładność / skrupulatność,
 • Samodzielność i odpowiedzialność w podejmowaniu decyzji, również w sytuacjach kryzysowych,
 • Zaangażowanie.

Oferujemy:

 • Pracę pełną pasjonujących wyzwań,
 • Możliwość rozwoju zawodowego, zdobycia nowej wiedzy i umiejętności,
 • Atrakcyjny system motywacyjny,
 • Miłą atmosferę pracy w dynamicznym zespole,
 • Laptop, telefon służbowy.

Prosimy o umieszczenie w temacie wiadomości: Spec.ds.IT

W ofercie prosimy o zawarcie poniższej klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, przez spółki wchodzące w skład Grupy ADAMED* dla potrzeb obecnego i przyszłych procesów rekrutacji. 

* Aktualny wykaz spółek wchodzących w skład Grupy ADAMED:

Adamed Sp. z o.o., Pieńków 149, 05-152 Czosnów,

Adamed Consumer Healthcare S.A., Pieńków 149, 05-152 Czosnów,

Pabianickie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A., ul. Marszałka J. Piłsudskiego 5, 95-200 Pabianice

Zakład Farmaceutyczny Adamed PHARMA S. A., ul. Szkolna 33, 95-054 Ksawerów

Spółki wchodzące w skład Grupy Adamed są  administratorem danych osobowych pozyskanych w procesie rekrutacji. Podanie danych jest dobrowolne, przysługuje Pani/Panu prawo wglądu do treści danych oraz ich poprawiania.

Zastrzegamy sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

 


ELEKTROMECHANIK(Ksawerów)

Elektromechanik
Miejsce pracy: Ksawerów 
(województwo łódzkie) 


Do obowiązków zatrudnionej osoby będzie należało:

 • Dokonywanie cyklicznych przeglądów maszyn, urządzeń i instalacji;
 • Konserwowanie i naprawa automatyki w maszynach, urządzeniach i instalacjach zgodnie z ustalonym harmonogramem;
 • Regulowanie maszyn i urządzeń;
 • Dokonywanie pomiarów aparaturą kontrolno-pomiarową;
 • Dokonywanie wpisów w dokumentacji maszyn i urządzeń;
 • Utrzymywanie ciągłości pracy powierzonych maszyn, urządzeń i narzędzi; 
 • Obsługa magazynu części zamiennych, obsługa programu do jego zarządzania. 

Oczekiwania:

 • Wykształcenie min średnie techniczne; 
 • Min 2 lata  doświadczenia w pracy w dziale utrzymania ruchu; 
 • Uprawnienia do eksploatacji urządzeń SEP  I , II , III grupy; 
 • Wiedza techniczna z zakresu budowy maszyn i urządzeń;
 • Umiejętność czytania schematów elektrycznych i pneumatycznych;
 • Znajomość układów automatyki przemysłowej;
 • Systematyczność;
 • Samodzielność;
 • Umiejętność pracy pod presją czasu.

Oferujemy:

 • Pracę dającą szansę uczestniczenia w rozwoju innowacyjnego biznesu;
 • Możliwość rozwoju zawodowego, zdobycia nowej wiedzy i umiejętności;
 • Umowę o pracę oraz pakiet świadczeń dodatkowych zgodnie z przyjętą polityką w Grupie Adamed; 
 • Inspirującą atmosferę pracy w dynamicznym zespole.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o wysłanie aplikacji (CV oraz list motywacyjny) na adres:  rekrutacja.pabianice@adamed.com.pl

z zaznaczoną w tytule maila nazwą stanowiska 

Zastrzegamy sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

W ofercie prosimy o zawarcie poniższej klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, przez spółki wchodzące w skład Grupy ADAMED* dla potrzeb obecnego i przyszłych procesów rekrutacji . 

* Aktualny wykaz spółek wchodzących w skład Grupy ADAMED:
Adamed Sp. z o.o., Pieńków 149, 05-152 Czosnów,
Adamed Consumer Healthcare S.A., Pieńków 149, 05-152 Czosnów,
Pabianickie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A., ul. Marszałka J. Piłsudskiego 5, 95-200 Pabianice
Zakład Farmaceutyczny Adamed PHARMA S. A., ul. Szkolna 33, 95-054 Ksawerów
Spółki wchodzące w skład Grupy Adamed są  administratorem danych osobowych pozyskanych w procesie rekrutacji. Podanie danych jest dobrowolne, przysługuje Pani/Panu prawo wglądu do treści danych oraz ich poprawiania.


 


Dyrektor Pionu Zarządzania Łańcuchem Dostaw

Dyrektor Pionu Zarządzania Łańcuchem Dostaw

Miejsce pracy: Pabianice (woj. łódzkie)

 

Do obowiązków nowozatrudnionej osoby będzie należało:

 • Budowa i wdrażanie strategii zarządzania łańcuchem dostaw; 
 • Kierowanie i nadzór nad procesami i projektami w ramach podległych obszarów (zaopatrzenie, obsługa klienta, magazyny, koordynacja łańcucha dostaw), w tym: 
 • Zarządzanie dostępnością i poziomem zapasów oraz terminowością realizacji zamówień MTO;
 • Zagwarantowanie sprawnej dystrybucji i obsługi klientów;
 • Zapewnienie efektywnej gospodarki magazynowej i transportu;
 • Koordynacja prac w ramach łańcucha dostaw – w tym ustalenie strategii przepływu w łańcuchu dostaw dla zdefiniowanych grup produktów;
 • Implementacja innowacyjnych rozwiązań w obszarze łańcucha dostaw (w szczególności w obszarach: S&OP, zarządzania relacjami z dostawcami, planowania popytu, logistyki wewnętrznej, obsługi klienta);
 • Rozwój i optymalizacja wskaźników zarządzania łańcuchem dostaw; 
 • Rozwój SCM na rynkach zagranicznych oraz implementacja nowych produktów; 
 • Planowanie i nadzór nad realizacją budżetu pionu oraz rozwój systemów IT w obszarze zarządzania łańcuchem dostaw; 

 

 

Od kandydatów oczekujemy:

 • Minimum 10 lat doświadczenia zawodowego (preferowane doświadczenie z branży farmaceutycznej  lub FMCG), w tym co najmniej 5 lat na stanowisku kierowniczym; 
 • Doświadczenia w zarzadzaniu złożonymi strukturami i zespołami SCM;
 • Wyższego wykształcenia (ekonomia, zarządzanie, logistyka, zarządzanie produkcją);
 • Biegłej znajomości języka angielskiego;
 • Wiedzy specjalistycznej z  zakresu zarządzania łańcuchem dostaw;
 • Wiedzy z zakresu badań operacyjnych (w tym z zakresu wieloszczeblowego zarządzania zapasami w łańcuchu dostaw); 
 • Znajomości koncepcji i metod: lean management, agile management, project management; 
 • Wiedzy z zakresu analizy ryzyka i analizy opłacalności projektów;
 • Doświadczenia w pracy z systemami zintegrowanymi klasy ERP z oraz z modułami APS.


Oferujemy:

 • Pracę pełną pasjonujących wyzwań, dającą szansę uczestniczenia w rozwoju innowacyjnego biznesu;
 • Możliwość rozwoju zawodowego, zdobycia nowej wiedzy i umiejętności;
 • Inspirującą atmosferę pracy w dynamicznym zespole. 

Wszystkich zainteresowanych prosimy o wysłanie aplikacji (CV oraz list motywacyjny) na adres: rekrutacja@adamed.com.pl 


W ofercie prosimy o zawarcie poniższej klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, przez spółki wchodzące w skład Grupy ADAMED* dla potrzeb obecnego i przyszłych procesów rekrutacji . 


* Aktualny wykaz spółek wchodzących w skład Grupy ADAMED:

Adamed Sp. z o.o., Pieńków 149, 05-152 Czosnów,

Adamed Consumer Healthcare S.A., Pieńków 149, 05-152 Czosnów,

Pabianickie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A., ul. Marszałka J. Piłsudskiego 5, 95-200 Pabianice

Zakład Farmaceutyczny Adamed PHARMA S. A., ul. Szkolna 33, 95-054 Ksawerów

Spółki wchodzące w skład Grupy Adamed są  administratorem danych osobowych pozyskanych w procesie rekrutacji. Podanie danych jest dobrowolne, przysługuje Pani/Panu prawo wglądu do treści danych oraz ich poprawiania.


Zastrzegamy sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.


Project Manager

Project Manager

Miejsce pracy: Pieńków k. Warszawy

 

 

Do obowiązków nowozatrudnionej osoby będzie należało:

 • Harmonogramowanie i monitorowanie etapów realizacji projektów generycznych;
 • Planowanie i kontrola realizacji budżetów projektowych;
 • Raportowanie stopnia realizacji zadań w prowadzonych Projektach, zatwierdzanie raportów z postępów prac; 
 • Wprowadzanie rozwiązań usprawniających zarządzanie Projektami;
 • Reprezentowanie firmy na zewnątrz w zakresie prowadzonych Projektów;
 • Współpraca z innymi działami w firmie niezbędnymi do realizacji Projektów oraz z jednostkami zewnętrznymi;
 • Zlecanie analiz koniecznych do realizacji zadań w powierzonych Projektach.

Od kandydatów oczekujemy:

 • Wykształcenia wyższego: preferowane Chemia, Biologia, Biotechnologia lub Farmacja;
 • Doświadczenia na podobnym stanowisku w branży farmaceutycznej
 • Doświadczenia w koordynacji projektów, 
 • Biegłej znajomości pakietu  MS Office, w tym MS Project;
 • Znajomości dokumentacji rejestracyjnej oraz wytycznych dotyczących rejestracji leków; 
 • Bardzo dobrej znajomości języka angielskiego w mowie i w piśmie;
 • Prawa jazdy kat. B;
 • Umiejętności analitycznego myślenia i kreatywności;
 • Odporności na stres; 
 • Umiejętności pracy w zespole; 
 • Terminowości, skrupulatności. 

Oferujemy:

 • Pracę pełną pasjonujących wyzwań, dającą szansę uczestniczenia w rozwoju w szybko rozwijającej się firmie farmaceutycznej;
 • Podnoszenie kwalifikacji w ramach szkoleń wewnętrznych i zewnętrznych;
 • Przyjazną atmosferę pracy, zaangażowany zespół pracowników;
 • Atrakcyjne warunki zatrudnienia. 

Wszystkich zainteresowanych prosimy o wysłanie aplikacji na adres: 

W ofercie prosimy o zawarcie poniższej klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, przez spółki wchodzące w skład Grupy ADAMED* dla potrzeb obecnego i przyszłych procesów rekrutacji . 


* Aktualny wykaz spółek wchodzących w skład Grupy ADAMED:

Adamed Sp. z o.o., Pieńków 149, 05-152 Czosnów,

Adamed Consumer Healthcare S.A., Pieńków 149, 05-152 Czosnów,

Pabianickie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A., ul. Marszałka J. Piłsudskiego 5, 95-200 Pabianice

Zakład Farmaceutyczny Adamed PHARMA S. A., ul. Szkolna 33, 95-054 Ksawerów

Spółki wchodzące w skład Grupy Adamed są  administratorem danych osobowych pozyskanych w procesie rekrutacji. Podanie danych jest dobrowolne, przysługuje Pani/Panu prawo wglądu do treści danych oraz ich poprawiania.

Zastrzegamy sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.


Naukowiec Biolog Molekularny/Biotechnolog

Naukowiec / Biolog Molekularny/Biotechnolog

Do obowiązków nowozatrudnionej osoby będzie należało:

 • Planowanie i prowadzenie badań, realizacja poszczególnych etapów prac badawczych w projekcie;
 • Prowadzenie wyznaczonych doświadczeń z zakresu biologii molekularnej, biotechnologii;
 • Opracowywanie nowych metodyk badawczych, nowych koncepcji projektowych;
 • Opracowywanie innowacyjnych molekuł, pomysłów badawczych;
 • Współpraca z zewnętrznymi ośrodkami naukowymi, koordynacja prac badawczych prowadzonych w ośrodkach zewnętrznych;
 • Współpraca ze wszystkimi niezbędnymi dla realizacji danego projektu działami firmy;
 • Przygotowywanie i prowadzenie niezbędnej dokumentacji w projektach badawczych;
 • Opieka i nadzór nad stażystami lub młodszymi naukowcami;
 • Przygotowywanie i konstrukcja opisów patentowych;
 • Przygotowywanie publikacji naukowych i posterów.

Od kandydatów oczekujemy:

 • Minimalnie 4 letnie doświadczenie w pracy badawczej (np. realizacja pracy doktorskiej lub praca na pozycji naukowca\specjalisty);
 • Mile widziany doktorat z biotechnologii, biologii, biologii molekularnej oraz udokumentowany dorobek naukowy;
 • znajomość programów bioinformatycznych używanych do pracy z sekwencjami białkowymi i kwasów nukleinowych;
 • Doskonała znajomość technik biologii molekularnej z zakresu: rekombinacji DNA i  oczyszczania białek;
 • Doświadczenie w pracy z techniką Phage Display lub pokrewnymi technikami screeningowymi;
 • Doświadczenie w selekcji przeciwciał w oparciu o technikę ELISA;
 • Doświadczenie w pracy z przeciwciałami monoklonalnymi lub ich fragmentami;
 • Doświadczenie w zakresie oczyszczania przeciwciał monoklonalnych i ich fragmentów;
 • Doświadczenie w pracy z eukariotycznymi systemami ekspresyjnymi;
 • Znajomość i doświadczenie w transfekcji linii komórkowych;
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie zaawansowanym w mowie i piśmie, inne języki  mile widziane;
 • Umiejętność pracy w multidyscyplinarnym zespole badawczym;
 • Entuzjazm,  otwartość, ciekowość naukowa;
 • Samodzielność i odpowiedzialność w podejmowaniu decyzji; 
 • Precyzyjność, zdolności analityczne.

Oferujemy:

 • Pracę pełną pasjonujących wyzwań, w dynamicznym, multidyscyplinarnym zespole badawczym;
 • Realizację interesujących projektów badawczych;
 • Możliwość dynamicznego rozwoju;
 • Współpracę z renomowanymi jednostki badawczymi na świecie.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o wysłanie aplikacji (CV oraz list motywacyjny) na adres: 

Zastrzegamy sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

W ofercie prosimy o zawarcie poniższej klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, przez spółki wchodzące w skład Grupy ADAMED* dla potrzeb obecnego i przyszłych procesów rekrutacji . 

* Aktualny wykaz spółek wchodzących w skład Grupy ADAMED:
Adamed Sp. z o.o., Pieńków 149, 05-152 Czosnów,
Adamed Consumer Healthcare S.A., Pieńków 149, 05-152 Czosnów,
Pabianickie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A., ul. Marszałka J. Piłsudskiego 5, 95-200 Pabianice
Zakład Farmaceutyczny Adamed PHARMA S. A., ul. Szkolna 33, 95-054 Ksawerów

Spółki wchodzące w skład Grupy Adamed są  administratorem danych osobowych pozyskanych w procesie rekrutacji. Podanie danych jest dobrowolne, przysługuje Pani/Panu prawo wglądu do treści danych oraz ich poprawiania.


SPECJALISTA DS. KONTROLINGU

Specjalista ds. Kontrolingu 
Miejsce pracy: Pieńków k. Warszawy

Do obowiązków nowozatrudnionej osoby będzie należało:

 • Sporządzanie zestawień i analiz na bazie danych z systemu księgowego i kontrolingowego;
 • Sporządzanie raportów na potrzeby klientów wewnętrznych (dotyczących wszystkich obszarów finansów i księgowości);
 • Wspieranie obszaru badań i rozwoju w zakresie planowania oraz rozliczania projektów; 
 • Sporządzanie raportów wskaźników jakościowych z obszaru produkcji, kontroli jakości i logistyki;
 • Uczestnictwo w przygotowaniu celów dla pracowników (KPI) oraz udział w analizie ich realizacji;
 • Zapewnianie prawidłowej funkcjonalności systemu planistycznego;
 • Wspieranie klientów wewnętrznych w zakresie użytkowania systemu planistycznego:  zapewnianie pomocy merytorycznej,  zbieranie uwag i oczekiwań od użytkowników;   
 • Ewidencjonowanie cen standardowych w systemie Oracle; 
 • Ewidencjonowanie, kompletowanie oraz przechowywanie materiałów i dokumentów w zakresie powierzonych czynności.

Od kandydatów oczekujemy:

 • Wykształcenia wyższego: preferowane kierunki ekonomiczne;
 • Minimum 2-letniego doświadczenia zawodowego w obszarze kontrolingu lub w audycie; 
 • Znajomości języka angielskiego; 
 • Szerokiej  wiedzy z obszaru księgowości i finansów;
 • Bardzo dobrej znajomości pakietu MS Office (w szczególności bardzo dobrej znajomości Excela);
 • Nastawienia na rozwiązywanie problemów;
 • Umiejętności analitycznego myślenia;
 • Dokładności i skrupulatności w wykonywaniu zadań;
 • Rozwiniętych umiejętności komunikacyjnych, umiejętności współpracy w zespole. 

Oferujemy:

 • Pracę pełną pasjonujących wyzwań, dającą szansę uczestniczenia w rozwoju innowacyjnego biznesu;
 • Możliwość rozwoju zawodowego, zdobycia nowej wiedzy i umiejętności;
 • Inspirującą atmosferę pracy w dynamicznym zespole. 

Wszystkich zainteresowanych prosimy o wysłanie aplikacji (CV oraz list motywacyjny) na adres: 
rekrutacja@adamed.com.pl 

z dopiskiem w tytule: Specjalista ds. kontrolingu
W ofercie prosimy o zawarcie poniższej klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, przez spółki wchodzące w skład Grupy ADAMED* dla potrzeb obecnego i przyszłych procesów rekrutacji . 

* Aktualny wykaz spółek wchodzących w skład Grupy ADAMED:

Adamed Sp. z o.o., Pieńków 149, 05-152 Czosnów,
Adamed Consumer Healthcare S.A., Pieńków 149, 05-152 Czosnów,
Pabianickie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A., ul. Marszałka J. Piłsudskiego 5, 95-200 Pabianice
Zakład Farmaceutyczny Adamed PHARMA S. A., ul. Szkolna 33, 95-054 Ksawerów
Spółki wchodzące w skład Grupy Adamed są  administratorem danych osobowych pozyskanych w procesie rekrutacji. Podanie danych jest dobrowolne, przysługuje Pani/Panu prawo wglądu do treści danych oraz ich poprawiania.

Zastrzegamy sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

 


SPECJALISTA DS. OCENY PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH

Specjalista ds. Oceny Projektów Inwestycyjnych
Miejsce pracy: Pieńków k. Warszawy

Do obowiązków nowozatrudnionej osoby będzie należało:

 • Ocena rentowności i zwrotu z inwestycji w obszarze nowych produktów;
 • Wycena przemysłowych projektów inwestycyjnych;
 • Wycena potencjalnych celów przejęć oraz udział w procesach due-diligence;
 • Prowadzenie międzynarodowych analiz makroekonomicznych i sektorowych (w obszarze farmaceutyków).

Od kandydatów oczekujemy:

 • Wykształcenia wyższego ekonomicznego (preferowane profile: finanse, bankowość); 
 • Minimum 2-letniego doświadczenia w obszarze wyceny przedsiębiorstw lub projektów inwestycyjnych (preferowane doświadczenie w pracy w bankowości inwestycyjnej,  private equity lub w funduszach inwestycyjnych); 
 • Znajomości zasad wyceny w praktyce;
 • Znajomości języka angielskiego na poziomie zaawansowanym; 
 • Znajomości obsługi serwisów ekonomicznych, w tym Reuters EIKON/Xetra;  
 • Zaawansowanego poziomu obsługi MS Excel, MS PowerPoint; 
 • Mile widziany zdany egzamin CFA;
 • Mile widziana znajomość międzynarodowego rynku farmaceutycznego; 
 • Umiejętności analitycznego myślenia;
 • Dokładności i skrupulatności w realizacji zadań;
 • Umiejętności pracy w zespole.

Oferujemy:

 • Pracę pełną pasjonujących wyzwań, dającą szansę uczestniczenia w rozwoju innowacyjnego biznesu;
 • Możliwość rozwoju zawodowego, zdobycia nowej wiedzy i umiejętności;
 • Inspirującą atmosferę pracy w dynamicznym zespole;
 • Umowę o pracę oraz pakiet świadczeń dodatkowych zgodnie z przyjętą polityką w Grupie Adamed

Wszystkich zainteresowanych prosimy o wysłanie aplikacji (CV oraz list motywacyjny) na adres: rekrutacja@adamed.com.pl 
zaznaczając w tytule: Specjalista ds. Oceny Projektów 

W ofercie prosimy o zawarcie poniższej klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, przez spółki wchodzące w skład Grupy ADAMED* dla potrzeb obecnego i przyszłych procesów rekrutacji . 

* Aktualny wykaz spółek wchodzących w skład Grupy ADAMED:
Adamed Sp. z o.o., Pieńków 149, 05-152 Czosnów,
Adamed Consumer Healthcare S.A., Pieńków 149, 05-152 Czosnów,
Pabianickie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A., ul. Marszałka J. Piłsudskiego 5, 95-200 Pabianice
Zakład Farmaceutyczny Adamed PHARMA S. A., ul. Szkolna 33, 95-054 Ksawerów

Spółki wchodzące w skład Grupy Adamed są  administratorem danych osobowych pozyskanych w procesie rekrutacji. Podanie danych jest dobrowolne, przysługuje Pani/Panu prawo wglądu do treści danych oraz ich poprawiania.

Zastrzegamy sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

 


PRODUCT MANAGER (Produkty RX)

Product Manager

(Produkty RX)

Miejsce pracy: Pieńków k. Warszawy

Celem osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie tworzenie i wdrażanie strategii marketingowej dla portfela produktów RX

Do obowiązków nowozatrudnionej osoby będzie należało:

 • Planowanie krótko i długoterminowych strategii oraz planów dla grupy produktów RX;
 • Wdrażanie strategii i planów poprzedzonych badaniami rynku, testami rynkowymi lub projektami pilotażowymi;
 • Zarządzanie budżetem produktów; 
 • Przygotowywanie kampanii i materiałów promocyjnych dla grupy produktów;
 • Stały monitoring i  analiza rynku;  sporządzanie analiz dotyczących rozwoju produktu i zmian na rynku; 
 • Przygotowywanie szkoleń, prezentacji, jak również materiałów marketingowych dla pracowników sprzedaży;  
 • Monitorowanie wiedzy marketingowej na temat produktów wśród Konsultantów Medycznych;

Od kandydatów oczekujemy:

 • Minimum 3 lat doświadczenia w samodzielnym prowadzeniu produktów/marek lub projektów marketingowych na rynku farmaceutycznym (niezbędne doświadczenie z produktami RX)
 • Udokumentowanych sukcesów w samodzielnym zarządzaniu produktami w różnych fazach cyklu życia; 
 • Bardzo dobrej znajomości i umiejętności wykorzystania narzędzi i technik marketingowych stosowanych w sektorze farmaceutycznym; 
 • Specjalistycznej wiedzy medycznej;
 • Bardzo dobrej znajomości języka angielskiego;
 • Wykształcenia wyższego;
 • Wysokiej kreatywności; rozwiniętych umiejętności prezentacji;
 • Umiejętności analitycznego myślenia; przetwarzania i oceny informacji; 
 • Samodzielności, inicjatywy i dynamizmu w działaniu
 • Umiejętności współpracy w zespole
 • Oferujemy:
 • Pracę pełną pasjonujących wyzwań, dającą szansę uczestniczenia w rozwoju innowacyjnego biznesu;
 • Możliwość rozwoju zawodowego, zdobycia nowej wiedzy i umiejętności;
 • Inspirującą atmosferę pracy w dynamicznym zespole. 

Wszystkich zainteresowanych prosimy o wysłanie aplikacji (CV oraz list motywacyjny) na adres: rekrutacja@adamed.com.pl

W ofercie prosimy o zawarcie poniższej klauzuli:


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, przez spółki wchodzące w skład Grupy ADAMED* dla potrzeb obecnego i przyszłych procesów rekrutacji . 


* Aktualny wykaz spółek wchodzących w skład Grupy ADAMED:

Adamed Sp. z o.o., Pieńków 149, 05-152 Czosnów,

Adamed Consumer Healthcare S.A., Pieńków 149, 05-152 Czosnów,

Pabianickie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A., ul. Marszałka J. Piłsudskiego 5, 95-200 Pabianice

Zakład Farmaceutyczny Adamed PHARMA S. A., ul. Szkolna 33, 95-054 Ksawerów

Spółki wchodzące w skład Grupy Adamed są  administratorem danych osobowych pozyskanych w procesie rekrutacji. Podanie danych jest dobrowolne, przysługuje Pani/Panu prawo wglądu do treści danych oraz ich poprawiania.

Zastrzegamy sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.


SPECJALISTA DS. ZAKUPÓW (Pieńków k. Warszawy)

Specjalista ds. zakupów 

(Pieńków k. Warszawy)


Osoba na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za zakupy w obszarze Badań i Rozwoju 

Do obowiązków nowozatrudnionej osoby będzie należało:

 • Zarządzanie dostawcami (dostawcy usług i produktów); 
 • Zarządzanie umowami;
 • Uczestnictwo w negocjacjach;
 • Organizowanie przetargów;
 • Konsolidowanie procesów zakupowych w obszarze badań i rozwoju.

Od kandydatów oczekujemy:

 • Minimum rocznego doświadczenia w obszarze zakupów (mile widziane doświadczenie w obszarze badań i rozwoju);  
 • Wykształcenia wyższego: pożądane wykształcenie z dziedziny biologii, chemii, biotechnologii lub dziedzin pokrewnych;
 • Znajomości języka angielskiego na poziomie umożliwiającym swobodną komunikację;
 • Umiejętności prowadzenia negocjacji; 
 • Proaktywnej postawy i zaangażowania;
 • Wysokich zdolności interpersonalnych;
 • Umiejętności pracy w zespole; 
 • Nastawienia na realizację celu, a także umiejętności poszukiwania rozwiązań;
 • Prawa jazdy kat B.

Oferujemy:

 • Pracę pełną pasjonujących wyzwań,
 • Możliwość rozwoju zawodowego, zdobycia nowej wiedzy i umiejętności,
 • Atrakcyjny system motywacyjny,
 • Miłą atmosferę pracy w dynamicznym zespole,
 • Laptop, telefon służbowy.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o wysłanie aplikacji (CV oraz list motywacyjny) na adres: 

Zastrzegamy sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

W ofercie prosimy o zawarcie poniższej klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, przez spółki wchodzące w skład Grupy ADAMED* dla potrzeb obecnego i przyszłych procesów rekrutacji . 


* Aktualny wykaz spółek wchodzących w skład Grupy ADAMED:

Adamed Sp. z o.o., Pieńków 149, 05-152 Czosnów,

Adamed Consumer Healthcare S.A., Pieńków 149, 05-152 Czosnów,

Pabianickie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A., ul. Marszałka J. Piłsudskiego 5, 95-200 Pabianice

Zakład Farmaceutyczny Adamed PHARMA S. A., ul. Szkolna 33, 95-054 Ksawerów

Spółki wchodzące w skład Grupy Adamed są  administratorem danych osobowych pozyskanych w procesie rekrutacji. Podanie danych jest dobrowolne, przysługuje Pani/Panu prawo wglądu do treści danych oraz ich poprawiania.


SPECJALISTA DS. BEZPIECZEŃSTWA FARMAKOTERAPII

Specjalista ds. Bezpieczeństwa Farmakoterapii
(Pharmacovigilance Specialist)
Miejsce pracy:
 
(Pieńków k. Warszawy)

Osoba na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za monitorowanie bezpieczeństwa stosowania produktów leczniczych, wyrobów medycznych i kosmetyków

Do obowiązków nowozatrudnionej osoby będzie należało:

 • Opracowywanie dokumentacji z zakresu bezpieczeństwa farmakoterapii (m.in. analiza i raportowanie ADR, przeglądy literatury, tworzenie dokumentacji systemowej, przygotowywanie raportów okresowych oraz planów zarządzania ryzykiem);
 • Kontakty z władzami medycznymi i klientami firmy;
 • Prowadzenie szkoleń z zakresu bezpieczeństwa farmakoterapii;
 • Obsługa baz danych (m.in. EudraVigilance);
 • Audyty dokumentacji rejestracyjnej.

Od kandydatów oczekujemy:

 • Wykształcenie wyższe medyczne;
 • Minimum 3 lat doświadczenia na stanowisku Specjalisty ds. Bezpieczeństwa Farmakoterapii;
 • Biegłości w korzystaniu z pakietu MS Office (Excell, Word, PowerPoint, Outlook);
 • Znajomości zagadnień z zakresu bezpieczeństwa farmakoterapii;
 • Umiejętności prowadzenia prezentacji i szkoleń;
 • Biegłej znajomości języka angielskiego (w mowie i piśmie);
 • Bardzo dobrej organizacji pracy;
 • Umiejętności efektywnej komunikacji i pracy w zespole;
 • Znajomości prawa i zasad tworzenia dokumentacji rejestracyjnej;
 • Posiadania prawa jazdy kategorii B

Oferujemy:

 • Pracę pełną pasjonujących wyzwań;
 • Możliwość rozwoju zawodowego, zdobywania wiedzy i nowych umiejętności;
 • Atrakcyjny system motywacyjny;
 • Miłą atmosferę pracy w dynamicznym zespole;
 • Sprzęt komputerowy, telefon służbowy, samochód. 

Wszystkich zainteresowanych prosimy o wysłanie aplikacji (CV oraz list motywacyjny) 

Zastrzegamy sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

W ofercie prosimy o zawarcie poniższej klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, przez spółki wchodzące 

w skład Grupy ADAMED* dla potrzeb obecnego i przyszłych procesów rekrutacji . 

* Aktualny wykaz spółek wchodzących w skład Grupy ADAMED:

Adamed Sp. z o.o., Pieńków 149, 05-152 Czosnów,

Adamed Consumer Healthcare S.A., Pieńków 149, 05-152 Czosnów,

Pabianickie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A., ul. Marszałka J. Piłsudskiego 5, 95-200 Pabianice

Zakład Farmaceutyczny Adamed PHARMA S. A., ul. Szkolna 33, 95-054 Ksawerów

Spółki wchodzące w skład Grupy Adamed są  administratorem danych osobowych pozyskanych w procesie rekrutacji. Podanie danych jest dobrowolne, przysługuje Pani/Panu prawo wglądu do treści danych oraz ich poprawiania.


SPECJALISTA DS. ANALITYKI

Specjalista ds. Analityki

Miejsce pracy: Pieńków k. Warszawy

Do obowiązków nowozatrudnionej osoby będzie należało:

 • Opracowywanie i wdrażanie nowych metod analitycznych zgodnie z najnowszymi wymaganiami EU i FDA;
 • Walidacja metod analitycznych wraz z opracowaniem Raportu Walidacyjnego;
 • Opracowywanie metod analitycznych w celu określenia profili zanieczyszczeń substancji, stabilności i fotostabilności środka farmaceutycznego;
 • Przygotowywanie dokumentacji analitycznej do produkcji pilotażowej oraz wykonywanie analiz;
 • Opracowywanie części analitycznej dokumentacji rejestracyjnej dla substancji oraz formy leku;
 • Wykonywanie analiz chemicznych, fizykochemicznych i przekazywanie wyników badań w trakcie rozwoju syntez nowych substancji lub form leków i badań stabilności;
 • Transfer metod analitycznych.

Od kandydatów oczekujemy:

 • Wykształcenia wyższego, preferowane: farmaceutyczne lub chemiczne;
 • 2 - letniego doświadczenia w placówce naukowej i\lub w przemyśle farmaceutycznym w działach Kontroli Jakości lub Badania i Rozwoju;
 • Znajomości praktycznej technik analitycznych – IR, MS, GC, HPLC, DSC, TGA;
 • Znajomości wymagań ICH i FDA dot. rozwoju i walidacji metod analitycznych dla substancji i form leków;
 • Bardzo dobrej znajomości j. angielskiego w mowie i piśmie;
 • Umiejętności organizacji pracy własnej; 
 • Dbałości o jakość wykonywanej pracy;
 • Umiejętności pracy w zespole (połączona z doświadczeniem w pracy w zespole projektowym)


Oferujemy:

 • Pracę pełną pasjonujących wyzwań, dającą szansę uczestniczenia w rozwoju innowacyjnego biznesu,
 • Możliwość rozwoju zawodowego, zdobycia nowej wiedzy i umiejętności,
 • Inspirującą atmosferę pracy w dynamicznym zespole.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o wysłanie aplikacji (CV oraz list motywacyjny) na adres: rekrutacja@adamed.com.pl  

W ofercie prosimy o zawarcie poniższej klauzuli:


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, przez spółki wchodzące w skład Grupy ADAMED* dla potrzeb obecnego i przyszłych procesów rekrutacji . 


* Aktualny wykaz spółek wchodzących w skład Grupy ADAMED:

Adamed Sp. z o.o., Pieńków 149, 05-152 Czosnów,

Adamed Consumer Healthcare S.A., Pieńków 149, 05-152 Czosnów,

Pabianickie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A., ul. Marszałka J. Piłsudskiego 5, 95-200 Pabianice

Zakład Farmaceutyczny Adamed PHARMA S. A., ul. Szkolna 33, 95-054 Ksawerów

Spółki wchodzące w skład Grupy Adamed są  administratorem danych osobowych pozyskanych w procesie rekrutacji. Podanie danych jest dobrowolne, przysługuje Pani/Panu prawo wglądu do treści danych oraz ich poprawiania.

Zastrzegamy sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.


Specjalista/Koordynator ds. Ewaluacji i Rozwoju Nowych Produktów, w zespole Marketingu Strategicznego

Specjalista/Koordynator ds. Ewaluacji i Rozwoju Nowych Produktów, w zespole Marketingu Strategicznego

Miejsce pracy: Pieńków k. Warszawy

 

Do obowiązków nowozatrudnionej osoby będzie należało:

 • Koordynacja projektów dotyczących rozwoju globalnego portfolio produktowego (pipeline), w tym: 

 

 

-  zbieranie danych dotyczących potencjalnych projektów;

-  koordynacja procesu ewaluacji projektów przez  poszczególne działy firmy; 

-  wsparcie biznesu w przygotowywaniu kart skoringowych, prezentacji, etc.;

-  monitorowanie przebiegu projektów: identyfikacja odchyleń i aktualizacja  statusów projektów w ramach globalnej listy projektów 

 • Współpraca z filiami w zakresie rozbudowy pipeline, w tym:

-  administrowanie  listą potencjalnych nowych projektów dla filii; 

-  koordynacja procesu nominacji i ewaluacji projektów; 

-  wymiana informacji w kontekście nowych pomysłów, aktualnych trendów rynkowych, jak również pojawiających się szans i zagrożeń na rynku. 

Od kandydatów oczekujemy:

 • Wykształcenia wyższego;
 • Doświadczenia zawodowego w obszarze marketingu operacyjnego w firmach farmaceutycznych (lub FMCG); 
 • Doświadczenia w zarządzaniu/koordynacji projektów (mile widziane doświadczenie z  branży farmaceutycznej); 
 • Mile widziane doświadczenie w projektach związanych z badaniem potencjału nowych produktów;
 • Mile widziane doświadczenie w zakresie współpracy z rynkami wschodnimi;
 • Bardzo dobrej znajomości j. angielskiego,  mile widziana znajomość języka rosyjskiego;
 • Znajomości MS Office (Excel, PowerPoint) na poziomie zaawansowanym; 
 • Rozwiniętych umiejętności interpersonalnych;
 • Umiejętności analitycznego myślenia;
 • Umiejętności wyznaczania celów, efektywnego planowania jak również realizacji zadań;
 • Bardzo dobrej organizacji pracy;
 • Prawa jazdy kat. B.

Oferujemy:

Pracę pełną pasjonujących wyzwań, dającą szansę uczestniczenia w rozwoju innowacyjnego biznesu;

Możliwość rozwoju zawodowego, zdobycia nowej wiedzy i umiejętności;

Inspirującą atmosferę pracy w dynamicznym zespole.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o wysłanie aplikacji (CV oraz list motywacyjny) na adres: 

W ofercie prosimy o zawarcie poniższej klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, przez spółki wchodzące w skład Grupy ADAMED* dla potrzeb obecnego i przyszłych procesów rekrutacji . 


* Aktualny wykaz spółek wchodzących w skład Grupy ADAMED:

Adamed Sp. z o.o., Pieńków 149, 05-152 Czosnów,

Adamed Consumer Healthcare S.A., Pieńków 149, 05-152 Czosnów,

Pabianickie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A., ul. Marszałka J. Piłsudskiego 5, 95-200 Pabianice

Zakład Farmaceutyczny Adamed PHARMA S. A., ul. Szkolna 33, 95-054 Ksawerów

Spółki wchodzące w skład Grupy Adamed są  administratorem danych osobowych pozyskanych w procesie rekrutacji. Podanie danych jest dobrowolne, przysługuje Pani/Panu prawo wglądu do treści danych oraz ich poprawiania.

Zastrzegamy sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.


ADMINISTRATOR SYSTEMÓW DS. BEZPIECZEŃSTWA IT

Administrator Systemów ds. Bezpieczeństwa IT
Województwo: mazowieckie
Miejsce pracy: Pieńków k. Warszawy

 

Do obowiązków nowozatrudnionej osoby będzie należało:

 • Administrowanie infrastrukturą i systemami zapewniającymi bezpieczeństwo informatyczne firmy;
 • Opiniowanie projektów systemów i aplikacji pod kątem spełnienia wymagań bezpieczeństwa;
 • Inicjowanie i koordynowanie audytów bezpieczeństwa teleinformatycznego;

Od kandydatów oczekujemy:

 • Doświadczenia w administrowaniu systemami typu: AV, DLP, IPS/IDS, SIEM, data encryption, firewall, log management, mobile security, vulnerability scanner;
 • Doświadczenia we wdrażaniu i utrzymywaniu rozwiązań z dziedziny bezpieczeństwa IT;
 • Doświadczenia w przeprowadzaniu audytów bezpieczeństwa teleinformatycznego;
 • Znajomości zagadnień informatyki śledczej;
 • Wykształcenia wyższego, preferowany profil informatyczny;
 • Znajomości języka angielskiego w stopniu umożliwiającym czytanie dokumentacji technicznej/prowadzenie korespondencji mailowej oraz komunikację 
 • z anglojęzycznym supportem;
 • Certyfikatów potwierdzających posiadaną wiedzę;
 • Znajomości branży informatycznej, technologii informatycznych, trendów IT;
 • Prawa jazdy kat B.;

Oferujemy:

 • Pracę pełną pasjonujących wyzwań;
 • Możliwość rozwoju zawodowego, zdobycia nowej wiedzy i umiejętności;
 • Atrakcyjny system motywacyjny;
 • Miłą atmosferę pracy w dynamicznym zespole;

Wszystkich zainteresowanych prosimy o wysłanie aplikacji (CV oraz list motywacyjny) za pomocą formularza APLIKUJ na:
http://www.adamed.com.pl/pl/serwis-korporacyjny/praca/

Zastrzegamy sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

W ofercie prosimy o zawarcie poniższej klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, przez spółki wchodzące 

w skład Grupy ADAMED* dla potrzeb obecnego i przyszłych procesów rekrutacji . 

* Aktualny wykaz spółek wchodzących w skład Grupy ADAMED:

Adamed Sp. z o.o., Pieńków 149, 05-152 Czosnów,
Adamed Consumer Healthcare S.A., Pieńków 149, 05-152 Czosnów,
Pabianickie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A., ul. Marszałka J. Piłsudskiego 5, 95-200 Pabianice

Zakład Farmaceutyczny Adamed PHARMA S. A., ul. Szkolna 33, 95-054 Ksawerów

Spółki wchodzące w skład Grupy Adamed są  administratorem danych osobowych pozyskanych w procesie rekrutacji. Podanie danych jest dobrowolne, przysługuje Pani/Panu prawo wglądu do treści danych oraz ich poprawiania.

Zobacz również

Kontakt z firmą

tel.: +48 22 751 85 17
fax: +48 22 751 84 67
kontakt@adamed.com.pl


Serwis Grupy Adamed używa plików „cookies”. Więcej informacji o zastosowaniu i sposobie działania plików
„Cookies”znajduje się w naszej nocie prawnej. Dalsze korzystanie z witryny oznacza akceptację warunków.